Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
The Bredalsholmen Shipyard and Preservation Center

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter er nå blitt eiere av et nytt fartøy. Da det ble søkt om utførselstillatelse for slepebåten Jan, ex Trygve, bygget på Aker i 1877, grep Riksantikvaren inn med tanke på å bevare fartøyet.

Fra STP-forum har vi hentet følgende beskrivelse:

Slepebåten «Jan», ex. «Trygve» - LFEC
Levert fra Akers Mek. verksted i 1877 som byggenummer 88, D/S «Trygve» til eier i Drammen. Dampmaskin nr. 211 på 125 hk. Bukser og isbryting. Tegningene viser at skipet også vart innredet for passasjerfart, med 1. og 2. plass salonger under dekk samt trebenker ved rekkene fremme og akter.

Data fra byggetegning:
Største lengde: 60,2 fot
Største bredde: 15,0 fot
Dyptgående: 7,7 fot
Spanteavstand: 2 fot
Deplasement: 1850 kubikkfot

Maskinen var Aker Melk. Verksted sin maskin nummer 211. Dette var en compoundmaskin med 12 tommer høytrykkscylinder, 24 tommer lavtrykk og 14 tommer slaglengde. Nummereringen av spantene tar utgangspunkt i et 0-spant midt i skipet, hvorfra det nummereres fra 1 og oppover mot baugen og med bokstavene a, b osv. akterover mot stilken. Fra spant 2 og fremover er det lagt inn isspant mellom spantene. Ikke i full høyde, men i ca. 1,5 meters høyde fra ca. 1 meter under vannlinjen. Baugen er rundet mot kjølen for å lette isbryting.

1878
Bestilt ny propell. Ordredato påført tegning er 24.02.1878. Da det ble tegnet ny propell allerede i 1878 kan dette tyde på at den originale viste seg å ikke være optimal i forhold til ønsket fart eller kraft ved reversering. Sistnevnte vil være særlig viktig for en slepebåt.

1890
Ny propell bestilt hos Akers. Mek. V. Originaltegning er påført dato 22.03.1890 som ordredato.

18??
D/S «Trygve» overtatt av Det Norske Bjergings- og Dykkerkopagni og benyttet som bergingsdamper. I tillegg til «Trygve» hadde selskapet bergingsdamperne «Uræd» og «Neptun» samt kranfartøyet «Trold».

1896
Ny dampkjele ved Akers Mek. Verksted. Tegningen er påført «Trygve af Christiania», noe som kan indikere at skipet ved dette tidspunkt var registrert i Oslo. Skifte av kjele var et forholdsvis stort arbeid. Det er mulig at skipet ved dette tidspunkt også ble noe ombygget for tjeneste som redningsdamper, med bl.a. tette rekker.

1898
Det Norske Bjergings- og Dykkerkopagni ble overtatt av A/S Moss Værft som dannet selskapet Moss Værft, Bjergnings- & Dykker Co. «Trygve» ble benyttet som bergingsdamper.

1912
1. januar 1912 ble Moss Værft, Bjergnings- og Dykker Co del av Norsk Bjergningskompani. Moss Værft, Bjergnings- og Dykker Co hadde følgende fartøy med inn i sammenslutningen:
Bergingsdamper D/S «Trygve» 48 brt
Bergingsdamper D/S «Neptun»
Bergingsdamper D/S Uræd»
Kranfartøy «Trold» 42 brt
Løftefartøy «Hans» 2000 tonn løfteevne
Løftefartøy « Harold» 2000 tonn løfteevne
Løftefartøy «Richard» 800 tonn løfteevne
Løftefartøy «Emanuel» 600 tonn løfteevne
Løftefartøy «Pollux»

20. desember 1913
Forliste og hele besetningen på 7 druknet. Dette skjedde utenfor Strømtangen fyr ved Fredrikstad under et bergingsarbeid. Skipet ble liggende på 7-8 favner med store bunnskader. Styrehus, maskinskylight og alt løst på dekk ble slått bort av sjøene. Det betyr at toppen på maskinskylightet kan ha vært det originale av tre fra 1877.

De omkomne var:
Kaptein Olsen, fra Jeløya i Moss
Maskinist Petersen, fra Jeløya i Moss
Dykker Olaf Jensen, fra Jeløya i Moss
Dykker Aksel Johansen, fra Jeløya i Moss
Dekksmann Halvor Fredriksen, fra Jeløya i Moss
Fyrbøter O. Eriksen, fra Jeløya i Moss
Fyrbøter Ramstad, Nord Norge.

29. desember 1913
Skipet ble berget og enighet oppnådd med assurandør om kr. 21.000,- pluss kr. 5.000 for bergingen. Skroget er i skadet stand vurdert til kr. 7.500,-. »Trygve» på slippen i Moss etter forliset i 1913.

1914
Solgt til Moss Værft med forpliktelse om ikke å benytte båten i konkurranse med Norsk Bjergningskopani. Gikk i mange år som taubåt ved Moss Værft & Dokk. Ombygd flere ganger.

1915
Målebrev utstedt av Skipskontrollen 09.04.1915. Nettodrektighet er 16,62 tonn.
Tygve fra perioden ved Moss Værft & Dokk. Kilde: Mossmagasinet 1997, Kilde: Knut H. Næss

1963
Solgt til Berner & Larsen i Oslo. Ombygget ved Holmen verft i Risør.

1964
Solgt til Johan Almar Pedersen i Risør. Skipet ble omdøpt til M/S «Jan». Skipet besiktiget i Bestumkilen for nytt målebrev den 12.02.1964. Endringen siden siste målingsbrev i 09.04.1915 oppgis å bestå i nytt styrehus og ny maskin på 500 hk, ny nettodrektighet ble 26,02 tonn.Hjemmehavn oppgis til å være Tvedestrand.
Hans Jørgen Larsen har signert på vegne av rederiet i Risør. Dette kan være den samme Larsen som sammen med Berner kjøpte skipet fra Moss Værft i 1963.

1990
Solgt til Espen Saastad i Porsgrunn for ombygging til dykker- og turistbåt.

1996
Solgt til Kjetil Pedersen i Porsgrunn.
Nåværende data:
Skipsnavn Jan
Hjemsted Tvedestrand
Byggested Akers Mek. Verksted, Oslo
Byggeår 1877
Byggematerial Jern
Framdrift Motor (motor fjernet 2013)
Bredde 15.6 fot
Dybde 8.5 fot
Størst lengde 59.3 fot
Bruttotonnasje 47.71

Nå skal vi sandblåse Jan høsten 2017 og utføre en tilstandsvurdering, for å finne ut hva vi kan gjøre for å få Slepebåten sjødyktig igjen.

JAN + SIMRAD SONAR i Porsgrunn 4.april 1994. Foto: Arild Engelsen Skipsfoto


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Adresse:

Bredalsholmen
N-4623 Kristiansand

Kontakt:

Tlf: 38 60 10 50
E-post: post@bredalsholmen.no

Åpningstid:

Man-Fre:08.00-15.00
Avtal tidspunkt for besøk!
Personvern
Innhold © Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Webdesign ©2013-2021 av Web Norge