Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
The Bredalsholmen Shipyard and Preservation Center

191112 Carl Petter og Jan Astor sveiserep. og utbrenning nagler. bn 21Restaurering av stålskip på antikvarisk grunnlag setter store krav til anlegg og utstyr - og til kvalifisert arbeidskraft innen håndverk og dokumentasjon.

Hva restaureringen innebærer

De fleste gamle skip har gjennomgått store og små forandringer i løpet av sin levetid. Restaureringen stiller derfor krav til undersøkelser før arbeidet settes i gang, og til dokumentasjon underveis. Når lagene skrelles av dukker det alltid opp overraskelser i form av rust og råte, eller spor av konstruksjoner en ikke visste om. Restaurering innebærer de tiltak som må til for nøyaktig å gjenskape form og detaljer på et fartøy slik disse var på et spesielt tidspunkt, ved fjerning av senere elementer, eller tilføring og fornying av elementer som er blitt borte eller er sterkt skadet. En forutsetning for restaurering er at slikt arbeid bare skal igangsettes når man har verifiserbart historisk materiale (fotografier, tegninger m.m.) eller fysiske bygningsspor.

Retningslinjer for restaurering av verneverdige fartøyer på antikvarisk grunnlag

 

1. Fartøyets drift og vedlikehold skal ha som overordnet mål å sikre det som et varig kulturminne, så den kulturhistoriske verdien ikke blir forringet eller går tapt.

 

2.                Restaurering skal skje etter prinsipper som klart ivaretar de opprinnelige kvaliteter ved fartøyet ut fra en nærmere dokumentert epoke i dets historie. Til grunn for alt istandsettingsarbeid på fartøy med vernestatus skal ligge en restaureringsplan som bygger på en historisk dokumentasjon av fartøyet.

 

3. Arbeidet skal være virkelighetstro. Det betyr at fartøyet i det ytre kommer til å fremstå som nettopp dette fartøyet eller denne fartøytypen har sett ut i en nærmere definert periode i dets historie. Motor- og andre tekniske installasjoner skal tilpasses slik at de forstyrrer fartøyets kulturhistoriske fortellerverdi minst mulig.

 

4. Arbeidet skal være materialetro. Dette betyr at alt istandsettingsarbeid blir utført som kopi av de eksisterende løsninger, og det skal brukes materialer av samme type eller tilsvarende: Eik skal erstattes av eik, bek og drev med bek og drev, messingskruer med messingskruer, firkantmutter med firkantmutter osv.

 

090210 001 Klinking av G10 bn 45. Arbeidet skal være håndverkstro. Dette betyr at detaljer i skrog, innredning og rigg i størst mulig grad er utført med tidstypisk form, bearbeidelse og sluttbehandling. Utskiftede deler skal være eksakte kopier av de gamle og med de samme dimensjonene.

 

6. Restaurerte fartøy skal holdes forsvarlig ved like. Arbeidet bør utføres med tradisjonelle, håndverksmessige metoder og i størst mulig utstrekning med historisk korrekte materialer. Arbeidsteknikken bør harmonere med den perioden fartøyet representerer. Dette betyr at en håndhøvlet overflate ikke skal vedlikeholdes med el-verktøy. Linoljemaling skal ikke overmales med plastmaling. Naturlige råvarer skal ikke byttes ut med kjemiske osv.

 

7. Det skal utarbeides en verne- og vedlikeholdsplan for fartøyet, der intensjoner og krav i disse retningslinjer er nedfelt. Innholdet i planen skal godkjennes av Riksantikvaren eller et fartøyvernsenter.

 

 

 

 

 Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Adresse:

Bredalsholmen
N-4623 Kristiansand

Kontakt:

Tlf: 38 60 10 50
E-post: post@bredalsholmen.no

Åpningstid:

Man-Fre:08.00-15.00
Avtal tidspunkt for besøk!
Personvern
Innhold © Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Webdesign ©2013-2021 av Web Norge