Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
The Bredalsholmen Shipyard and Preservation Center

200805 klinking bunnstokker forskip 10Interessen for fartøyvern og kystkultur er stor langs hele kysten. Miljødepartementet ved Riksantikvaren har som målsetting å ta vare på et utvalg fartøyer som er representative for Norge som sjøfartsnasjon, og omtrent 180 eldre fartøy har i dag vernestatus gjennom frivillige avtaler med Riksantikvaren. Den viktigste ressursen i dette arbeidet er først og fremst frivillig innsats fra en rekke enkeltpersoner. Antikvarisk vern gjør det nødvendig å sikre håndverkskompetanse for å ta vare på fartøyene, derfor ble det i 1996 opprettet tre nasjonale Fartøyvernsentre: Hardanger fartøyvernsenter og Nord-Norsk fartøyvernsenter i Gratangen knyttet til istandsetting av trefartøyer, og Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter for arbeid på jern- og stålskip. Bredalsholmen skal med andre ord fungere som et virkemiddel og en form for garanti for staten slik at eldre håndverksmetoder knyttet til stålskipsbygging blir bevart i så stor grad som mulig.

Lenker til andre sider om fartøyvern:

Hardanger fartøyvernsenter: http://www.fartoyvern.no/

Nord-Norsk fartøyvernsenter: http://www.nnfa.no/

Riksantikvaren: https://www.riksantikvaren.no/fartoyvern/

Norsk forening for fartøyvern: http://www.norsk-fartoyvern.no/nfff/public/ 

 

 

 

 

 Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Adresse:

Bredalsholmen
N-4623 Kristiansand

Kontakt:

Tlf: 38 60 10 50
E-post: post@bredalsholmen.no

Åpningstid:

Man-Fre:08.00-15.00
Avtal tidspunkt for besøk!
Personvern
Innhold © Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Webdesign ©2013-2021 av Web Norge