Fredningsdokumentasjon:

Gamle Salten dokumentasjon, grunnlag til fredningssak

Skånevik fredningsdokumentasjon

Fartøyylista: Riksantikvarens liste over vernede og frede fartøy