Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
The Bredalsholmen Shipyard and Preservation Center

Kai Nord sett fra dokkporten sommeren 2010. Fyrforsyningsskipet Gamle Oksøy (1962) ligger i bakgrunnen. I forgrunnen sees restene etter 1940-tallets kranbane i betongen.

Kai Nord
Tidig på 1900-tallet var det bare ei mindre brygge nord for dokka. Denne strakte seg noen meter ut fra dokkporten. Kai Nord ble bygget i 1934 i betong, og står der ennå i dag. På kaia stod det fra begynnelsen ei stor, trebeinet kjelekran for løft av kjeler og andre tunge gjenstander til og fra skip. Kjelekrana hadde to faste bein på kaikanten og et tredje glidende lengre bak, og kunne ta løft på inntil 70 tonn. På 1940-tallet ble det også montert en kranbane ut på kaia, for ei dampdrevet kran som gikk langs dokkas nordside. Restene etter denne banen sees ennå i betongen på kaia. Selve kjelekrana ble fjernet omkring 1970. Kartskissen under viser Kai Nord, slik den framstod på 1930-tallet.

Kai Sør er ei åpen pilarkai i betong. Dagens kai stod ferdig i 1972 og var første ledd i en tre trinns modernisering av kaianlegget som aldri kom lenger enn til første byggetrinn. Dette var langt fra den første kaia på sørsiden av dokkporten. I 1948 ble det satt opp ei betongkai her, og litt seinere ble kranbanen langs sørlige dokkside forlenget helt ut til kaikanten. Lenger sør, mot brua som forbinder Bredalsholmen med Andøya, sees de eldre steinbryggene som antakelig ble etablert sammen med dokkanlegget i 1870-årene. Kai sør ble rehabilitert i 2001. Korrosjonsskader i betongdragere, kaiplate og kaikant ble utbedret og fundamenteringen til land forsterket.

Kai Sør med kranbane og Kran 24 sommeren 2010. "Parat", byggenr 2 ved KMV, ligger ved kaia.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Adresse:

Bredalsholmen
N-4623 Kristiansand

Kontakt:

Tlf: 38 60 10 50
E-post: post@bredalsholmen.no

Åpningstid:

Man-Fre:08.00-15.00
Avtal tidspunkt for besøk!
Personvern
Innhold © Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Webdesign ©2013-2021 av Web Norge