Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
The Bredalsholmen Shipyard and Preservation Center

Dagens bygningsmasse ved dokka stammer for en stor del fra årene 1945-1965. Dette var en periode med nyanleggelser på Bredalsholmen. Dagens administrasjonsbygg, maskinverksted, elektriske anlegg, messebygg, pumper og ulike buer ble satt opp i disse årene. Bakgrunnen var et behov for modernisering, men også at den eldre trebebyggelsen gikk tapt i brann. Maskinhuset, satt opp i 1883 i murstein, er pr i dag Bredalsholmens eldste bygning. Bygninger eldre enn 1990, det året byantikvarens reguleringsplan for Bredalsholmen ble godkjent i bystyret og dokkanlegget fikk status som teknisk-industrielt kulturminne (TIK), regnes i dag som en del av TIK Bredalsholmen.

Maskinhus (kompressorrom)

Et maskinhus i murstein ble satt opp på dagens lokalitet i 1883 etter at forgjengeren i tre hadde gått tapt i brann. Huset har siden vært gjenstand for omfattende ombygginger og fikk sin nåværende form på 1940-tallet. Maskinhuset, i det daglige omtalt som kompressorrommet, er Bredalsholmens eldste bygning. Her stod lenge dokkanleggets hovedpumpe. Bygget huser i dag en stor dokkpumpe av eldre type (udatert), to Atlas kompressorer fra 1960, en lufttørke og gammelt likestrømsanlegg.

 

Maskinverksted og kontorbygg

Dagens kombinerte maskinverksted (1.etg) og kontorbygg (2.etg) ble satt opp på tomta vest for maskinhuset i 1962. Bakgrunnen for nybygget var at det eldre maskinverkstedet øst for maskinhuset gikk tapt i brann ca 1960. Arealet vest for maskinhuset hadde fra tidlig på 1900-tallet huset ei kullbu, og etter krigen naglebu og smie. Bortsett fra utbytting av gammel tredør til verksted med moderne garasjeport, og modernisering av maskiner og kontorer, framstår den kombinerte bygningen i sin opprinnelige form fra 1962.

 

Messebygg

I 1946 brant ei stor lagerbu sør for dokka ned til grunnen. Denne hadde i tillegg til lagerfunksjoner også inneholdt pause- og spiserom. En ny arbeidermesse med garderober ble oppført i 1948. Garderobene og spisebordene er i dag borte, men bygningens eksteriør er i hovedsak uendret siden 1940-tallet.

 

Naglebu

I 1962 måtte naglebua, benyttet som lager for nagler til klinking, flyttes for å gi plass til det kombinerte maskinverkstedet og kontorbygget som ble satt opp nord for dokka. Etter noen år ble den permanent etablert på dagens lokalitet ved parkeringsplassen øst for bunnen av dokka.

 

Støttetømmerbu nord

Den nordligste av Bredalsholmens to skur til lagring av støttetømmer ble satt opp på nåværende lokalitet i løpet av 1960-tallet. Det gamle maskinverkstedet, som gikk tapt i brann ca 1960, hadde tidligere opptatt denne plassen. Støttetømmerbua hadde før brannen ligget ved den nordlige dokkside, nesten ved bunnen av dokka. Støttetømmer ble brukt til å støtte opp båtene i tørrdokka og måtte lagres slik at det kunne nås med kran.

 

Støttetømmerbu sør

Den gamle opplagsplassen for støttetømmer ved sørlige dokkside lå fra tidlig på 1900-tallet nær dokkanten. Ny kranbane ble anlagt langs sørlige dokkside i 1948-1949 og utvidet i bredden 1958-1959. I den forbindelse måtte opplagsplassen fjernes og en ny støttetømmerbu ble satt opp på fjellet ovenfor kranbanen på den sørlige dokkside.

 

Vaktbu

Vaktbua ble oppført i 1958 ved brua og ankomsten til Bredalsholmen. I 2009 ble vaktbua restaurert. Dårlig takpapp og kledning ble skiftet ut og bua malt opp.

Vaktbua etter renovering

 

Smie

Smia har hatt en omflakkende tilværelse på Bredalsholmen, med stadig flytting. Brann har vært hovedårsaken, men den har også måttet gi plass for nybygg. På begynnelsen av 1900-tallet var smia plassert innerst ved nordre dokkant. Etter krigen lå den på tomta vest for maskinhuset, der det kombinerte verksted- og kontorbygget ble satt opp i 1962. Smia ble da flyttet sør for dokka, til knausen bak messebygget.

 

Gassentral

Gassentralen ble oppført i betong i 1962 som sentral for distribusjon av oksygen og acetylen gjennom rørnett for sveising og brenning. Sentralen er bygget som en garasje med tre porter.

sånn ser gassentralen ut den 21.12 6

 

Velferdsbygg

Nytt velferdsbygg med garderobe, toaletter, kleslager og magasin for skriftlig materiale ble satt opp ved nordre dokkside i 2005-2006. Tidligere stod det et eldre lagerbygg her, med riggeloft. Dette gikk tapt i brann tidlig på 1990-tallet.

 

Platehall og spantebygg

Platehallen ble bygget i første halvdel av 1990-tallet for å sette fartøyvernsenteret i stand til å prefabrikkere profiler og plater til bruk i fartøyvernprosjektene. I 2018 ble det bygget et spantebygg inntil platehallen. Her står en spanteovn.

 

Teknisk-industrielt kulturminne Bredalsholmen

tik bredalsholmen kart

1. Tørrdokk (1876/ ferdig utvidet 1962)

2. Dokkskip (1876)

3. Kraner og kranbaner (1940-1950 tallet)

4. Kai Nord (1934)

5. Kai Sør (1972)

6. Maskinverksted og kontorbygg (1962)

7. Maskinhus/kompressorrom (1883/ ferdig ombygget ca 1945)

8. Vaktbu (1958)

9. Messebygg (1948)

10. Naglebu (1960-tallet)

11. Vislie-sheddet (1970)

12. Smie (1970)

13. Gassbu (1962)

14. Støttetømmerbu Nord (1960-tallet)

15. Støttetømmerbu Sør (1950-tallet)

16. Oljegrop -til brenning av olje og avfall (1960-tallet)

17. Tunell (1955)

18. Trafo (1962)

19. Elektrisk anlegg -12 sentraler fordelt rundt på anlegget (ikke merket)

20. Pumperom med hjelpepumper, under kranbane (1940-tallet)

21. Hoveddokkpumpe (1962)Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Adresse:

Bredalsholmen
N-4623 Kristiansand

Kontakt:

Tlf: 38 60 10 50
E-post: post@bredalsholmen.no

Åpningstid:

Man-Fre:08.00-15.00
Avtal tidspunkt for besøk!
Personvern
Innhold © Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Webdesign ©2013-2021 av Web Norge