Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
The Bredalsholmen Shipyard and Preservation Center

Dokkanlegget på Bredalsholmen ble påbegynt i 1873 av Christiansand Dokcompagnie. I 1876 ble det første skipet dokket inn i tørrdokka. Selskapet leiet ut dokk og verksted til alle typer skipsreparasjoner. Bredalsholmen ble i 1908 overtatt av Kristiansands Mekaniske Verksted, som brukte anlegget som reparasjonsdokk frem til 1988. KMV's hovedvirksomhet var i byen og moderniseringen gikk langsomt på Bredalsholmen. Da den kommersielle virksomheten ved KMV ble avviklet i 1988 stammet hoveddelen av infrastrukturen på Bredalsholmen ennå fra 1960-tallet eller tidligere. Dokkanlegget var derfor velegnet til bevaring som industrielt kulturminne.

Lasteskipet Patria, byggenr 171 ved KMV, i dokk på Bredalsholmen i 1953. Til venstre sees dampkran i nordlige kranbane som ble etablert på 1940-tallet. Murbygningen i midten er maskinhuset (kompressorrom), bygget 1883.

Siden oppstarten har dokka blitt utvidet to ganger, først i årene 1927-1930 og deretter i 1955-1962. Et resultat av begge dokkutvidelsene var at de opprinnelige gråsteinsmurene langs dokksidene ble erstattet av betong og sprengt fjell. Før siste utvidelse hadde dokka en lengde på 126 meter og en bredde på 17,8 meter. Ned mot bunnen var bredden avtakende. På babord side var avsatsene utført i naturstein mens de på styrbord side var i betong. Etter utvidelsen i 1955-1962 fikk dokka sitt nåværende utseende samt lengde på 137 meter, bredde 24 meter og dybde 6,2 meter. Ved den siste utvidelsen ble også tunellen mellom dokka og sjøen sprengt ut, for transport av steinmasse til deponering mot Steinsundet.

Området sør for dokkporten slik det framstod i 1941. Andøya sees i bakgrunnen. Lagerbygget på bildet gikk tapt i brann i 1946.

Dagens bygningsmasse ved dokka stammer for en stor del fra årene 1945-1965. Dette var en periode med nyanleggelser på Bredalsholmen. Dagens administrasjonsbygg, maskinverksted, elektriske anlegg, messebygg, pumper og ulike buer ble satt opp i disse årene. Bakgrunnen var et behov for modernisering, men også at den eldre trebebyggelsen gikk tapt i brann. I 1946 brant den store lagerbygningen sør for dokka (se bilde over) ned til grunnen, og mot slutten av 1950-tallet led det gamle maskinverkstedet ved nordre dokkside samme skjebne. Den eldste bygningen på Bredalsholmen er pr i dag maskinhuset, som huser to Atlas kompressorer fra 1960. Bygget ble reist i mur i 1883. Det fikk ny fasade mot dokka på 1940-tallet, da Bredalsholmens første kranbane ble lagt langs nordre dokkside og bygningen måtte trekkes noe inn fra dokkanten.

 

Bredalsholmen sett fra lufta i 1950. I forgrunnen sees den trebeinede, monumentale kjelekrana som ble brukt til å løfte kjeler og annet tungt utstyr til og fra skipene. Kai Nord, som krana står på, ble bygget i 1934. Krana ble montert samme år. Sør for dokkporten sees arbeidermessa, som stod ferdig i 1948.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Adresse:

Bredalsholmen
N-4623 Kristiansand

Kontakt:

Tlf: 38 60 10 50
E-post: post@bredalsholmen.no

Åpningstid:

Man-Fre:08.00-15.00
Avtal tidspunkt for besøk!
Personvern
Innhold © Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Webdesign ©2013-2021 av Web Norge