Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p MySpace


 

2015 juni. bn

Lindesnæs gikk i rute Kristiansand - Mandal - Farsund fram til 1929. Etter det hadde skipet en kort periode i opplag før det ble solgt videre. 7. februar 1930 ankom dampskipet Lindesnæs Stavanger havn. Det var A/S Jøsenfjord som kjøpte skipet for ca. 15 000 kroner og omdøpte det til M/S Jøsenfjord. Dampmaskinen ble byttet ut med en Wichmann-motor. I 1932 skiftet A/S Jøsenfjord navn til A/S Jøsenfjord Rutelag.Båten ble ombygd i 1932, 1934 og i 1962 da den fikk bildekk og styrehuset ble hevet. Det Stavangerske Dampskibsselskab overtok båten 1. januar 1976. M/S Jøsenfjord gikk i rutetrafikk på Ryfylkefjordene fram til 1980. September 1980 ble båten solgt til en tysk kjøper og fikk navnet Angelique B. I 1983
ble båten slettet av Lloyds register med henvisning til at skipet nå kun anvendes til innsjø og elvefart.

I 1985 kjøpte Judith Hebly fra Holland båten, og den ble seilt til Schagen i nordvest-Holland. Den er siden den gang blitt brukt som husbåt. 5. januar 2011 ble det valgt et interimstyre med tanke på å få båten tilbake til Rogaland. 8. april 2011 ble Jøsenfjord kjøpt for 35.000 euro. 20. april 2011 var båten tilbake i Ryfylke, nå med Jøsenfjorden Rutelag AL som eiere.

Etter dette har rutelaget jobber iherdig og systematisk med demontering, dokumentasjon og for å skaffe de midlene som er nødvendig for å kunne starte en restaurering,  etter antikvariske prinsipper.

 

 

 

I April i år ble det kjent at Riksantikvaren hadde tildelt 2,9 millioner kroner til skipet, 16 mai kom hun til oss her på Bredalsholmen og 18 mai ble skipet dokket. Arbeidet i år består i all hovedsak i å meisle bort all betongballast i kjølen, sandblåse og å skifte spant og plater i lasterom og lugardel. Det er bygget et tak over halve skipet samt tildekking av skutesider i denne delen for å muliggjøre arbeide gjennom vinteren.

 

 

 

Facebook


Webløsning ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5