Bredalsholmen Dokk og Fartøysenter
The Bredalsholmen Shipyard and Preservation Center

Ved Bredalsholmen er det ansatt fagfolk og håndverkere med ekspertise på ulike felt. Vi tilbyr håndverkstjenester innen antikvarisk stålhåndverk - platearbeid, klinking, maskinoverhaling, tilstandsvurdering, dokumentasjon og rådgivning. Vi håndterer alt av stålkonstruksjoner: stålskip, broer og brygger, m.m.

 
     

Platearbeid knyttet til klinkbygde skip

Platearbeiderfaget er mangfoldig. Svært mange arbeidsoperasjoner er knyttet til istandsettingen av klinkbygde skip. Ved utskifting av en hudplate skal naglene i den gamle plata brennes ut, deretter skal denne maltakes. I den nye plata skal alle hull kjørnes, lokkes og forsenkes. Deretter må plata ofte valses før den monteres på skroget. Plata blir montert ved bolter i annet hvert naglehull, deretter blir hullene brotsjet opp før klinkingen kan begynne. Etter klinking skal det dikkes, med en lufttreven meisel sørges det for at alle forbindelser er vanntette.

 
     

Maskinarbeid

Fartøyvernsenteret på Bredalsholmen utfører reparasjon- og vedlikeholdsarbeid både på dampmaskineri og dielselmotorer for fartøy. Senterets maskinarbeidere istandsetter og overhaler alle komponenter i et dampmaskinanlegg, så som maskin, kondensatorer, pumper, kjeler m.m.

 
     

Tradisjonell skipsrørlegging

Rørlegging knyttet til sanitær, sentraloppvarming, maskin, og lensesystemer utføres ved senteret. Ved bøying og sammenføying av rør tas det i bruk tradisjonelle teknikker som var vanlige for rørleggerfaget til ut på 1960-tallet. Her er det f.eks snakk om slik som slaglodding, varmebøying av stålrør m.m.

 
     

Vedlikehold av stålfartøy

Godt vedlikehold er en forutsetning for å kunne ta vare på vår eldre jern- og stålskipsflåte. Regelmessig overflatebehandling av skipet er den eneste måten å bekjempe rustdannelser. Bredalsholmen Dokk og Farttøyvernsenter har erfaring i både sandblåsing og maling klinkbygde stålskip. Videre utføres alt av vedlikehold på master og rigg, samt annet skipsutstyr som vinsjer, fortøynings-, og manøvreringsutstyr m.m.

 
     

Skipsdekk

Av trearbeid utfører Bredalsholmen leggging av tradisjonelt skipsdekk. Helt frem til etterkrigstida var det vanlig å legg skipsdekk av tre også på stålskipene. For å holde dekket tett må man drive eller kalfatre. Dette foregår ved at man slår hampetrev ned i natene mellom dekksplanken. Her blir drevet liggende som en kile mellom plankene slik at alt blir tett. Etter kalfatringen blir natene beket ved at oppvarmet bek fylles i natene. Dette gjøres både for å holde drevet på plass og for å forsegle natene.

 
     

Asbestsanering

Fartøyvernsenteret i Kristiansand utfører godkjent asbestsanering både innvendig og utvendig, både for vernede fartøyer og skip, og for eldre bygninger. Arbeid med asbest skal foregå etter arbeidstilsynets forskift om asbest. Alle virksomheter som skal utføre rivings-, reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter utfører gjerne asbestsaneringsoppdrag på hele Agder, men også i andre deler av Norge.

 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Adresse:

Bredalsholmen
N-4623 Kristiansand

Kontakt:

Tlf: 38 60 10 50
E-post: post@bredalsholmen.no

Åpningstid:

Man-Fre:08.00-15.00
Avtal tidspunkt for besøk!
Personvern
Innhold © Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Webdesign ©2013-2020 av Web Norge