Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p MySpace


Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

 • Flyfoto
  Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fra lufta.
 • Dokka
  Skoleskipet Sørlandet i forgrunnen og Hestmanden bak.
 • Reparasjon
  Insetting av nye stålplater på skip.
 • Klinking
  av nagler i gammelt stålskip.

I år fyller Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenters eget fartøy Parat 150 år. Dette er en høy alder, selv sammenlignet med andre båter og skip som har vært innom fartøyvernsenteret til restaurering og vedlikehold. Jubilanten står i dag på land, ytterst på et nes på Bredalsholmen. Vi feirer jubilanten ved å ta et tilbakeblikk på fartøyets lange liv.

 

170108 1

Foto: Parat på Bredalsholmen.

Parat ble bygget i 1868 ved Oddernæs mekaniske verksted, som senere skiftet navn til Kristiansand mekaniske verksted. Båten fikk byggenummer 2. Akkurat som byggenummer 1, Rap, ble Parat bygget for verkstedets egen regning, uten bestilling, som et slags forsøksprosjekt. Fartøyet var ikke lengre enn 60, 5 fot, og ble utrustet med en dampmaskin på 8 nominelle hestekrefter. Byggetegningene mangler dessverre, men vi vet at Parat var en såkalt dampslupp, og hadde en kahytt akter for passasjerer. Fartøystypen hører til den tidlige perioden i jernskipsbyggingens historie. Undersøkelser som Bredalsholmen har gjort av skroget på Parat har også vist interessante trekk, der utformingen på noen av nagleradene skiller seg fra senere standardiserte måter å klinke sammen hudplatene på. Dette bør sees i sammenheng med at Det Norske Veritas ikke fikk sitt første regelverk for bygging av jernskip før i 1871.

Parat seilte som passasjerskip i en årrekke, først i Kristiansandsområdet, deretter for nye eiere mellom Arendal og Grimstad, så i Moss og i Oslofjorden, og med Halden som hjemmehavn, til Hvaler, Strømstad og Oslo. Flere år ble fartøyet brukt som badebåt, hvor den fraktet badegjester mellom Oslo og Bygdøy Sjøbad i sommersesongen.

 

Parat Halden Brevig

Foto: Parat i Halden. Utlånt av Bjørn Brevig

 

Fartøyet ble, som det kan forventes av et så gammelt fartøy, ombygget mer enn én gang. Det ble blant annet forlenget med ca. 10 fot, trolig i 1907. Skroget ble forhøyet, og nye dekkshus ble satt opp. I 1940, etter over 70 år i passasjerfart ble Parat bygget om til tankskip for frakt av kjemikalier, ved Drammen Slip & Verksted for Vestfold Kjemiske Fabrikker A/S i Tønsberg. I 1942 ble båten rekvirert av tyskerne for å frakte bensin fra Steilene i Oslofjorden til Stavanger. Skipperen nektet først å seile. Det var feil på kompasset, påstod han. Det hjalp likevel ikke. Turen ble startet, men med tett tåke valgte skipperen å snu. Parat ble lagt bi langs isen i Oslofjorden. Under slep noen dager senere ble skroget skadet i isen og båten sank. På grunn av tyskernes behov for frakteskip ble fartøyet imidlertid hevet etter kort tid. Parat ble deretter reparert og utbedret ved Drammens Slip & Verksted.

Etter krigen har båten seilt under skiftende navn som Parat IV (1948), Finabunkers (1965) og til sist Setaco (1977). Den har hatt eiere både i Oslo, Tønsberg, Ålesund, Stabekk og Stavanger. Båtens forrige eierrederi, Henriksen Oljetransport AS, tok kontakt med Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i 2004 med tanke på bevaring, da Setaco lå i opplag. Utgiftene til vedlikehold var blitt så store at det ikke lenger var lønnsomt for firmaet å beholde den gamle båten. Fartøyvernsenteret overtok fartøyet, og Parat kom dermed tilbake til Kristiansand, hvor historien hadde startet. Etter 150 år er det fremdeles spennende hva fremtiden kan bringe for fartøyet. Vi anser Parat som et historisk viktig fartøy, og med god nok dokumentasjon håper vi å få restaurert det tilbake til fordums glans.

 

IMG 6638

Foto: Parat på Bredalsholmen i 2018.

 

Artikkelen baserer seg på:
- Neeb, Thomas. Notater om Parat.
- Såghus, Svein Vik. 10.09.2014. Setaco, ex. Parat. Rapport fra skrogundersøkelse. (Revidert utgave) Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter


Webløsning ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5