IMG 6112 

De siste hudplatene på babord side av forskipet settes på plass og klinkes.

IMG 6106   IMG 6108

Maskinrommet skal klargjøres for sandblåsing. Utstyr og komponenter må dermed merkes og tas ut. Under sees maskinen og styrbord side av maskinrommet.

IMG 6100   IMG 6105