Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p MySpace


Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

 • Flyfoto
  Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fra lufta.
 • Dokka
  Skoleskipet Sørlandet i forgrunnen og Hestmanden bak.
 • Reparasjon
  Insetting av nye stålplater på skip.
 • Klinking
  av nagler i gammelt stålskip.

Folgefonna

Spor i snøen avslører aktivitet på M/F Folgefonn.

Fergen, som er fredet - har nå mottatt midler fra Riksantikvaren og vi vil i samarbeid med Hardanger Fartøyvernsenter gå i gang med arbeid på henne. Det som var Norges største bilferge skal nå restaureres til fordums prakt i dokka hos oss. Dette blir et spennende arbeid, som dere til stadighet skal få bli oppdatert på. 

 

Les mer: Pågående prosjekt - M/F Folgefonn

 

 

Mjøsfærgen ble bygget ved Sarpsborg Mekaniske Verksted, Greåker i 1923 for å settes inn som bilferge på strekningen Gjøvik – Mengshold – Smedstua. Dette skal være den første ferge i Norge som ble spesielt tegnet og bygd som bilferge. Den ble bygd i seksjoner, som ble fraktet fra Sarpsborg til Minnesund. På slippen ble seksjonene klinket sammen. Mjøsfærgen var også landets første pendelferge, da er bygd med ror og propeller i begge ender. Den er 58,5 fot lang og er 37 bruttoregistertonn (BRT). Fremdriften sørget en Bolinder glødekulemotor på 122 hk for.

I og med at fergen var en pendelferge, med ror og propeller i begge ender, var den sårbar når isen kom. Selv om skroget var sterkt for å tåle påkjenningene fra isen, så ble det gått til anskaffelse av en lastebil som gikk over isen – om det ble for mye av den slags for fergen. De gangene isen holdt på å legge seg, gikk ferga hele natten for å holde råken åpen.

Ferga gikk i trafikk på Mjøsa frem til den ble solgt, omdøpt til Randsfjordferja 1 og fraktet til Randsfjorden i 1967. Der ble den ombygd. Tidligere var det to styrhus, nå ble det kun ett stående igjen. Etter ombyggingen var lengden 60,6 fot. Motoren ble også skiftet ut, en Volvo Penta på 240 hk ble satt inn i maskinrommet, som ble plassert på motsatt side av styrhuset – for stabilitetens skyld.

I 1972 ble det slutt på ordinær drift, da kapasiteten viste seg å være for liten. Etter 1990 har den vært i privat eie under navnet Randsfjorden, før den i 2013 ble vernet av Riksantikvaren og fraktet tilbake til Mjøsa. Der ble den trukket opp på Minneslippen ved Minnesund. Den blir i dag ivaretatt av Mjøssamlingene for restaurering, med et mål om nytt passasjersertifikat.

I mai 2014 ble det utført reparasjoner av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter på fergen, det ble innfelt plater i skroget – både med sveis og med klinking. Det ble også montert og utbedret pakninger i forbindelse med ror og propeller.

 

 

 

DSC 0358Rattet var plassert på akterdekket, bak skorsteinen. I 1924 ble det flyttet til et lite styrehus lenger fremme.

Først var det en to-sylindra høytrykks-dampmaskin, før denne ble erstattet av en to-sylindra høy- og lavtrykksmaskin på 49,5 hk. Kjelen var av skotsk type og ble fyrt med kull eller ved. Maksimalt damptrykk: 5,62 kg/cm2.

Båte hadde passasjersertifikat for 135 personer og et mannskap på fem personer - fører, to matroser, maskinist og fyrbøter. Redningsutstyret var en båt for seks personer, tre livbøyer, 130 livbelter og fem andre flyteredskaper.

Skulle du ta hele turen fra Osen til Nes, måtte du punge ut 1,- for 1.-plass og 50 øre for 2.-plass. Du måtte tilbringe to timer ombord for å komme deg hele veien frem. Farkosten veide 16,45 nettotonn, var 62 fot lang, 13,5 fot bred og 7 fot dyp. Den første maskinen hadde en ytelse på 15 hk.

Foreningen Suldalsdampen overtok båten i 1979. Da ble vegen langs Suldalsvegen åpnet og ferge- og båttrafikken langs Suldalsvatnet ble lagt ned. De senere årene har båten gått i sommertrafikk for turister og på bestillingsturer. 

Vi utarbeider i disse dager en Historisk - Teknisk dokumentasjonsrapport på D/S Suldal

 

Pågående prosjekter:

 

Rapporter om annen kulturhistorisk dokumentasjon:

Hestmanden_Rapport_Nortraship_Flagg.pdf

Marna Motor AS - en kulturhistorisk dokumentasjon. (8mb)

Fredningsdokumentasjon:

Gamle Salten dokumentasjon, grunnlag til fredningssak

Skånevik fredningsdokumentasjon

Fartøyylista: Riksantikvarens liste over vernede og frede fartøy

 

 

Rapporter om håndverk og arbeidsprosesser:

Bygging_av_luftehette_for_skip.pdf (2mb)

Dekkslegging.pdf (5mb)

Utskifting_av_hudplate_klinkede_staalskip.pdf (2mb)

Historisk-teknisk fartøydokumentasjon:

European Maritime Heritage (EMH) sine retningslinjer for konservering og restauering av skip (The Barcelona Charter (2003)) krever at en hver restaurering innledes med og ledsages av en historisk undersøkelse av skipet. Alle fartøy endres over tid, og derfor må denne dokumentasjonen inneholde både opplysninger om fartøyets opprinnelige konstruksjon og endringer foretatt på skrog, arrangement, rigg, innredninger osv. Dette historiske dokumentasjonsmaterialet skal ligge til grunn for tilbakeføring til en valgt periode i skipets historie. Videre skal det gi grunnlag for alle avgjørelser som må foretas under restaureringen, og hindre at det utføres restaurering på grunnlag av antakelser og rene gjetninger. Grunnlaget for den historisk-tekniske dokumentasjonen skaffes til veie både ved å samle inn skriftelig og muntilig historisk kildemateriale, og ved å kartlegge fartøyets eksisterende konstruksjon som kan belyse dets teknsike historie og tilstand.

 

Teknisk-historiske rapporter:

Gamle_Salten_dokumentasjon_av_innredning.pdf

Fredrikshald_1_teknisk_historie.pdf (6mb)

Kysten_teknisk-historisk_dokumentasjon.pdf

Sørlandet innredningen i akterskipet

TB_Fix_Historisk_teknisk_redegjoerelse.pdf (2mb)

Jøsenfjord teknisk-historisk rapport

Restaureringringsrapport:

I følge The Barcelona Charter art.12 skal det i alt restaureringsarbeid "utarbeides en presis dokumentasjon i form av en kritisk og analytisk rapport, illustrert med tegninger og/eller foto og andre passende medier. Hvert skritt i arbeidet med demontering, bearbeiding, remontering og tilføyelser av nye deler (...) skal inkluderes." En slik domumentasjon er nødvendig for å sikre kunnskap om fartøyet før man gjør inngrep, og for å kunne være i stand til å bygge fartøyet opp igjen slik det var før demonteringen. Videre skal denne dokumentasjonen vise hva som er gjort med fartøyet, og begrunne de valg man har gjort. Dokumentasjon er også viktig for i framtida å kunne fastslå hva som er originalt materiale og hva som er tilført på et senere tidspunkt. BDF foretar slik dokumentasjon på alle fartøyprosjekter ved senteret, men kan også tilby denne tjensten for istandsettingsprosjekter som foregår ved andre verft.

Restaureringsrapporter:

Andabeløy restaurering

Fix restaurering

Gamle Oksøy, istandsetting 2013

Kysten restaurering

Restaureringen av D/S Hindholmen. (5mb)

Restaurering av Hestmanden

Restaureringen av SDS Hansteen. (5mb)

Restaureringsrapport fra T/B Ørnen. (2mb)

Sørlandet_restaurering.pdf

Undersøkelser av fartøyets tekniske tilstand og reperasjonsbehov.

Befaring og tilstandsvurderinger:

Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter har lang erfaring i tilstandsvurdering av jern- og stålbygde fartøy. Vi har god innsikt i hvordan slike fartøy er bygd opp, og er kjent med hvor skader, feil og malgler oppstår. En befaring eller tilstandsvurdering kan ha forskjellige motiv. Det kan gjøres med tanke på istandsetting, i forbindelse med kjøp og salg, eller i forbindelse med andre vernealternativ som å sette fartøyet på land o.l. En fullstendig tilstandsvurdering krever at skipet står på land og at skroget blir sandblåst, men mye er også mulig å avdekke ved befaring mens skipet ennå ligger på vann. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter utfører alle typer befaringsoppdrag og tilstandsvurderinger av større eller mindre art.

Tilstandsundersøkelser:

Tilstandsundersøkelse Brandbu

Ammonia og Storegut befaring

Brandbu,_tilstandsundersoekelse_.pdf (2mb)

Hansteen tilstandskontroll

Hvaler befaring

Jøsenfjord befaring

Kysten tilstandskontroll etter ultralyd

Mjøsfærgen rapport ultralyd, skrog, ror, propell

Setaco ex Parat, skrogundersøkelse

Statsraad Lehmkuhl tilstandskontroll

Storegut befaring av lekkasje i overbygg

Tandur besiktigelse

Trysilknut tilstandsrapport og restaureringsplan

Underkategorier

Alt annet enn sider.

Header, venstre og/eller høyre spalter.
Bunntekst. 


Webløsning ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5