Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p MySpace


Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

 • Flyfoto
  Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fra lufta.
 • Dokka
  Skoleskipet Sørlandet i forgrunnen og Hestmanden bak.
 • Reparasjon
  Insetting av nye stålplater på skip.
 • Klinking
  av nagler i gammelt stålskip.

Gamle Oksøy er et tidligere fyrforsyningsskip bygget i 1962. I 1997 ble skipet gitt vernestatus som spesialfartøy av Riksantikvaren, og gitt til Bredalsholmen. Lindesnes Fyrmuseum overtok skipet i 2014.

Det ble utført en del skrogarbeid mot bunn i lasterommet i 2012 i forbindelse med klassing av fartøtyet. Skrog og rigg ble sandblåst og overflatebehandlet. Kjele og rørsystemet ble skiftet. En lekkasje i ytre hylseboks ble utbedret.

Riksantikvaren bevilget i 2013 1,5 millioner for istandsetting av Gamle Oksøy. Det viktigste tiltaket var at fartøyet fikk en langt bedre korrosjonsbeskyttelse enn tidligere ved at skroget utvendig ble sandblåst og malt. Tæringsskadene i skroget var i ferd med å bli kritiske, og måtte stoppes for å unngå ytterligere stålutskiftinger.

I 2014 ble det utført utskiftinger og reparasjon av ståldekk og rennestein i styrhuset.

Kulturminneåret 2009 Foto Odd Nordahl Hansen

Det tidligere fyrforsyningsskipet Gamle Oksøy


Webløsning ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5