Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p MySpace


Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

 • Flyfoto
  Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fra lufta.
 • Dokka
  Skoleskipet Sørlandet i forgrunnen og Hestmanden bak.
 • Reparasjon
  Insetting av nye stålplater på skip.
 • Klinking
  av nagler i gammelt stålskip.

Vi jobber med å utarbeide teknisk-historiske dokumentasjonsrapporter for to fartøyer, MS Jøsenfjord og DS Suldal.

DS Suldal ble bygget av Stavanger Støberi og Dok i 1885 og gikk i rutetrafikk på Suldalsvatnet frem til 1979. Båtens rute ble da lagt ned, ettersom en ny vei var blitt bygget langsmed vannet. I 1979 overtok dermed Foreningen Suldalsdampen båten. Suldal gikk i drift i sommermånedene, i samarbeid med Ryfylkemuseet og Suldal turistkontor. Dette samt bestillingsturer har så langt finansiert driften og vedlikeholdet av båten. For å kunne utføre omfattende vedlikeholds- og restaureringsarbeid på båten trenger eieren, Ryfylkemuseet, støtte fra Riksantikvaren. Det teknisk-historiske dokumentasjonsarbeidet vil være en del av grunnlaget for Riksantikvarens avgjørelser angående Suldal.

MS Jøsenfjord ble bygget i 1886 ved Christiansands Mekaniske Værkested. Båten gikk først i rute mellom Farsund og Kristiansand som DS Lindesnæs. I 1930 ble båten solgt til selskapet Jøsenfjord i Ryfylke. Der fikk den nytt navn og gikk som rutebåt i Ryfylkefjordene frem til 1978. MS Jøsenfjord ligger allerede i dokken på Bredalsholmen, og restaureringsarbeidet er i gang.

Dokumentasjonsrapportene utarbeides parallelt.

AV 0227. Dampen Suldal ved iskanten i Bråtveit. 1940 talet

 Lindesnes tegning


Webløsning ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5