Vi har to skip i tørrdokken. Det ene er DS Hestmanden, og det andre er MS Jøsenfjord.

På Hestmanden har kjelen blitt fylt med vann og trykktestet, trolig for første gang på 40 år. Arbeid med skroget pågår, og stålutskifting på hoveddekket er nå i gang. Målet er å få skipet på sjøen igjen i løpet av november.

Siden Hestmanden skal ut av dokken om relativt kort tid arbeides det med å gjøre Jøsenfjord tett for denne anledningen. Jøsenfjord vil imidlertid bli værende i dokken. Stålarbeid på lasterom og dekk forut er i gang.

IMG 0009