Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p MySpace


Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

 • Flyfoto
  Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fra lufta.
 • Dokka
  Skoleskipet Sørlandet i forgrunnen og Hestmanden bak.
 • Reparasjon
  Insetting av nye stålplater på skip.
 • Klinking
  av nagler i gammelt stålskip.

I 1962 måtte naglebua, benyttet som lager for nagler til klinking, flyttes for å gi plass til det kombinerte maskinverkstedet og kontorbygget som ble satt opp nord for dokka. Etter noen år ble den permanent etablert på dagens lokalitet på det som nå er parkeringsplassen øst for bunnen av dokka.

Det kan se ut som den nordøstlige eller opprinnelige delen av bua er tilbygget/utvidet mot sør og bygningen har også innvendig skillevegg her. I tillegg eksisterer det en stålramme rundt bunnen av denne delen av bua, trolig kunne denne lille brakka med en dør og et vindu heises rundt på verftet og benyttes som kontor eller lager. Detaljene med for eksempel propper i gulvplankene vitner også om at bua kan ha vært benyttet som kontor. Den opprinnelige delen er omtrent 6 meter land x 2,8 meter bred og bygget er avstivet mer enn nødvendig, noe som støtter teorien om en ambulerende tilværelse.

Den nordøstlige delen har liggende tømmer av eldre dato enn den sørlige delen av bygningen. Det er store råteskader i taket og til dels overliggere og den nordøstlige delen har vært dekket med stålplater.

Forkullingen man kan se på endel takbjelker skylles nok at man har gjenbrukt materialer som ble skadet i brannen på 60 tallet, men som ble vurdert som gode nok. Forkulling beskytter som kjent trevirke og gjør det faktisk mer motstandsdyktig mot f.eks råte.  Det elektriske er av nyere dato og i god stand, selv om endel utelamper ikke fungerer.

Den originale utgangsdøra er kledd på utsiden, men på innsiden ser man den opprinnelige utformingen med speil og profilerte lister. Denne døra har helt tydelig en mer "fornem" historie enn resten av bygget og må være resirkulert fra et "finere" bygg, kanskje en administrasjonsdel?

Det blir byttet deler av to takbjelker som er råtne og kledning på begge endeveggene. Utbedringene denne gang utføres i tråd med det som har vært, men man åpner vinduslemmene som tidligere har vært spikret igjen.

 

Uansett fortjener bygget og alt det rommer denne oppgraderingen, naglebua huser tross alt kanskje den viktigste bestandelen i et tradisjonelt verfts funksjon og historie, nemlig naglen som holder alt sammen!

 

 


Webløsning ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5